Zorg

Sinds de liberalisering van de zorgmarkt staat het vastgoed op de balans. Dat betekent dat vastgoed niet alleen maar het omhulsel is waarin de zorg wordt verleend, maar ook een middel om rendement mee te halen. Het maakt nu onlosmakelijk deel uit van de doelstelling van een zorgverlener: wat voor zorg willen wij in de toekomst bieden en welk vastgoed past daarbij? Hoe spelen we in op maatschappelijke veranderingen? Want het lijdt geen twijfel dat de nieuwe generatie ouderen in een andere zorgsetting oud wil worden.

Fitness- en healthclubs hebben vaak moeite om passende huisvesting te vinden. BCL Real Estate geeft deze partijen advies en zorgt voor de juiste locatie met het juiste huurcontract.

 

 

In het spanningsveld tussen traditioneel zorgaanbod en maatschappelijke veranderingen functioneert vastgoed als spil. BCL Real Estate regelt een slimme financiering, adviseert over verkoop- en terughuurconstructies, en over een langetermijnvastgoedstrategie.  

Cases

Geografische analyse ouderenzorg
Beheer Elburg