Asset Management Rijksgebouwendienst

BCL Real Estate heeft een ad-interimprofessional in Asset Management geleverd aan de Rijksgebouwendienst. Deze dienst zat in een reorganisatieproces van een decentrale naar een centraal gestuurde organisatie. Onze professional adviseerde over veranderingen in het portefeuillemanagement. Hij schreef mee aan het plan van aanpak voor structuur, cultuur en werkprocessen.


Cases

Aanhuur onderhandelingen Swets Leiden
Opleveren kantoorgebouw